OVOSAD spol. s r. o.

Pestujeme ovocie s láskou

OVOSAD spol. s r. o.

Naša spoločnosť OVOSAD sídli v meste Myjava. Vznikla v roku 2001 ale len nadviazala na dlhoročnú tradíciu pestovania ovocia v regióne.

Už za čias Márie Terézie sa vozili slivky a hrušky z Myjavy až na Viedenský dvor.

Všetka naša produkcia je BIO, to znamená, že ovocie pestujeme v súlade so správnou ekologickou praxou, t.j. nepoužívame herbicídy ani iné chemické prípravky na ochranu rastlín. Môžeme používať iba ekologické prípravky alebo rôzne výluhy z rastlín či rias.

Sady sú pestované v extenzívnom systéme, t.j. silno rastúce podnože odolnejšie voči suchu i do menej úrodných pôd. Stromy nepotrebujú oporu ani závlahu. Sú silnejšieho a bujnejšieho vzrastu.

Na všetku produkciu máme certifikát od spoločnosti NATURALIS, ktorá dohliada na všetky naše činnosti.

Sme rodinná firma, ktorá obhospodaruje 190 ha ornej pôdy na ktorej sa pestujeme hlavne obilniny ako pšenica, špalda, tritikale a iné alebo strukoviny hrachy či iné plodiny.

Ovocné sady sú na výmere 150 ha rozmiestnené v okolí mesta Myjava.

Pestujeme najmä: čerešne, višne a slivky.

Ďalej na menších výmerách máme: hrušky, marhule a drobné ovocie ako sú maliny, černice, červené a čierne ríbezle, arónia a šípky.

Pred dvomi rokmi sme kúpili starý jabloňový sad v ktorom sú zastúpené hlavne staré odrody ako sú Jonathan, Malinové, Ontario, Starkinson, Golden Delicius - jablká z tohto sadu sú v kvalite na detské výživy a preto ich využívame hlavne na výrobu našich ovocných štiav a iných výrobkov.

Ovocie oberáme podľa objednávok buď čerstvé priamo k zákazníkovi, t.j. priamo zo dvora alebo na trhy, poprípade v priebehu júna a júla sa uskutočňuje samozber na čerešne, višne a ríbezle.

Ďalej časť produkcie si nechávame spracovať na rôzne výrobky ako sú šťavy, Lekváry, kompóty či vína.

Lekváry a šťavy sú robené tradičnými spôsobmi bez pridania cukrov, vody a konzervačných látok.

 • výmera poľnohospodárskej pôdy je približne 190 ha
 • oblasť pestovania: Myjava
 • OVOSAD spol. s r.o.; Jablonská 9015 907 01 Myjava


 • IČO : 36318701
 • DIČ : 2020189622
 • IČ DPH : SK2020189622 podľa §4
 • Sídlo: OVOSAD spol. s r.o.; Jablonská 9015 907 01 Myjava
 • Deň zápisu do ORSR: pondelok, 28. mája 2001Prijímateľ:

OVOSAD spol. s r. o., Jablonská 9015, 907 01 Myjava, IČO: 36318701

Program PRV 2014-2020

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD)

Opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku

Podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: Špeciálna rastlinná výroba

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Názov projektu:

Výsadba nových ovocných sadov

Kód projektu:

041TN060129

Miesto realizácie projektu:

VÚC (kraj) - VÚC Trenčín

Okres - Myjava

Obec (ulica) - Myjava

Katastrálne územie - Myjava

Stručný opis projektu:

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti pestovania ovocia prostredníctvom lepšieho využitia výrobných faktorov spojených s uplatňovaním nových technológii a inovácii a posilnenie trhových príležitostí.

Z primárneho cieľa možno odvodiť ďalšie, nasledovné ciele:

 • zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v špeciálnej rastlinnej výrobe (ovocinárstvo),
 • výsadbou nových ovocných sadov zväčšiť produkčnú kapacitu a tým aj tržby,
 • inovovať postupy v poľnohospodárskej prvovýrobe v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR,
 • vytvoriť 1 nové pracovné miesto a tým podporiť zamestnanosť v regióne,
 • zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v špeciálnej rastlinnej výrobe,
 • eliminovať negatívne dopady na životné prostredie.

Tieto ciele sú v súlade so schváleným Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie č.4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, pričom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore ovocia a zeleniny.

Realizáciou investície chce podnik zároveň eliminovať svoje slabé stránky v špeciálnej rastlinnej výrobe, ktoré spočívajú najmä v nedostatočnej produkčnej kapacite ovocinárskej výroby.

Na dosiahnutie stanovených cieľov chce spoločnosť OVOSAD spol. s r.o. realizovať nasledovné investície:

 1. Výsadba ovocných sadov

Dátum začatia realizácie projektu:

17.01.2018© 2016 OVOSAD spol. s r. o. Jablonska 9015, 907 01 Myjava. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky